HTTPS som rankingsignal på Google

Vill du beskydda dina användares uppgifter och samtidigt ranka högre i Googles organiska sökresultat?

Google meddelade på onsdagen den 6:e augusti att HTTPS-krypteringar kommer påverka en webbplats organiska placeringar. HTTPS blev därmed ett SEO-element att ta med i beräkningarna.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett kommunikationsprotokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet som därmed höjer säkerheten. HTTPS är vanlig HTTP, placerad ovanpå TLS (Transport Layer Security) eller SSL (Secure Sockets Layer). 


Än så länge kommer HTTPS klasificeras som en såkallad ”lightweight signal”, men Google utesluter inte att det med tiden kan få större inflytelse över organiska placeringar. ”Over time, we may decide to strengthen it, because we’d like to encourage all website owners to switch from HTTP to HTTPS to keep everyone safe on the web”.

Google vill alltså höja säkerheten på nätet. Det innebär att de som använder Googles egna tjänster som Search, Gmail och Google Drive redan har en säker förbindelse med Google. Därutöver vill Google försäkra sig om att även de webbplatser som sökmotorn leder användare till är säkra.


Googles offentliggörande är ganska ovanligt eftersom man sällan väljer att uttala sig om algoritmens rankingparametrar. Speciellt gällande ny utveckling och uppdateringar. Det finns all anledning att anta att Googles öppenhet omkring HTTPS är ämnat att få webbplatsadministratörer att prioritera HTTPS-krypteringar.


Det diskuteras redan på Google Webmaster Blog huruvida HTTPS kommer bli en av framtidens viktigaste faktorer i Googles rankingalgoritm och hur Google kommer kontrollera HTTPS-certifikaten Tills vidare kommer HTTPS som rankingfaktor endast påverka <1% av alla globala sökningar och väga lättare än exempelvis högkvalitativt innehåll. Mot bakgrund av den senaste tidens dataintrång och spionageskandaler råder det dock allmän enighet om att Googles säkerhetshöjande åtgärder är seriösa. 

Vad betyder det för din webbplats?

Ur ett SEO perspektiv kommer, av allt att döma, en HTTPS-kryptering förbättra din ranking i Googles sökresultat. Google kommer inom de närmaste veckorna publicera riktlinjer för best practice gällande TLS adoption. Hittills har de definierat några grundläggande tips.

För aktörer inom E Commerce och andra som insamlar förtroliga upplysningar om sina användare finns det klara fördelar med att gå över till HTTPS.

Uppenbara fördelar för webbplatser som använder HTTPS:

  • Kryptering: Genom att kryptera användardata kan man garantera att personupplysningar inte kan stjälas samt att användarnas aktivitet på webbplatser inte kan spåras eller avlyssnas.
  • Dataintegritet: Data kan inte ändras eller förstöras under dataöverföringar utan upptäckt.
  • Autentisering: Bevis på att användaren kommunicerar med den avsedda webbplatsen. En ökad trovärdighet kan ge bättre användarupplevelse och högre affärsnytta.
  • Ranking: Enligt Google kommer HTTPS-krypterade webbplatser få bättre ranking i Googles organiska sökresultat.


Om din webbplats redan är HTTPS-krypterad kan du testa säkerhetsnivån och konfigurationen med Qualys Lab tool.

Hur skaffar jag HTTPS?

Lyckligtvis är det enkelt att installera HTTPS - följ bara dessa 5 steg:

1) Unik dedikerad IP-adress: Se till att webbtrafiken bara går till din hemsida.
2) Köp SSL-certifikat: Det säkrar att det är din webbplats som användarna besöker.
3) Aktivera SSL-certifikatet: Detta görs genom att generera CSR i din kontrollpanel. Dock är det ofta lättare att låta ditt webbhotell utföra denna åtgärd.
4) Installér SSL-certifikat: Certifikatet indsættes i kontrolpanelet og indsendes. Dette trin kan din web host også klare.
5) Installera SSL-certifikatet: Certifikatet läggs till i kontrollpanelen och inskickas. Även detta steg kan utföras av ditt webbhotell.


Om du har frågor om HTTPS och implementering av SSL-certifikat är du välkommen att kontakta oss direkt på +4588335100.