Detur Charterresor – samarbete med Selected Media resulterade i 145% ROI för Detur

En av Selected Media unikt framtagen och exekverad digital mediestrategi gav 145% ROI för charterbolaget Detur

Detur Charterresor i Danmark och Selected Media ingick under början av 2014 ett tre månaders långt proof-of-concept samarbete. Målet under de tre månaderna var att öka Deturs konverteringsgrad från 0,66% till 1%.


Målet uppnåddes med råge och konverteringsgraden steg snabbt till 1,6%, varpå ett samarbetsavtal för hela 2014 slöts.


Samarbetet fokuserade på:


• Google AdWords Remarketing
• Google AdWords Display
• Bing
• Facebook
• Open Ad Exchange


Läs denna rapport för visualiseringar och fullständiga resultat av 2014 års samarbete mellan Detur och Selected Media.


Under 2015 kommer samarbetet fortsätta och fokusera på sökmotoroptimering (SEO) och email-marknadsföring.

Läs rapporten nu!