Sidhastighet – The Need for Speed

Vår tid är extremt värdefull och alla försöker vi optimera den mer än någonsin. Denna tendens märks även på nätet vilket gör en webbplats sidhastighet viktigare än någonsin.

Om du inte anstränger dig för att använda din webbplats besökares tid på bästa sätt så straffas du av både kunder och Google. Undersökningar visar att 40 procent av webbplatsbesökare lämnar en webbplats om laddningshastigheten är längre än tre sekunder. Om du inte är uppmärksam på hur din webbplats presterar i förhållande till sidhastighet och användbarhet kan användarnas ökade otålighet kan skada din verksamhet och försämra din webbplats synlighet i sökresultat.

Tiden kommer ikapp oss

Vi blir mer och mer upptagna och blir därför mer och mer selektiva med vad vi tillbringar vår tid på. När vi befinner oss på nätet är toleransen och tålamodet med en webbsidas sidhastighet (Page Speed) rekordlåg och sjunkande. En redan gammal studie visar att 47 procent av användarna förväntar sig en laddningstid på högst två sekunder. Det handlar inte bara om att användarna blir frustrerade eftersom de upplever att de slänger bort sin tid på lågpresterande webbplatser, utan det handlar i lika hög grad om internets oändliga valmöjligheter. Den information eller produkt som man är på jakt efter finns med stor sannolikhet på andra webbplatser som sannolikt laddar fortare. Användarnas förväntningar baseras på deras erfarenheter och undersökningar visar att skyhöga 79 procent av användare som haft en dålig upplevelse av en webbplats, inte återvänder.

Load Time


Sidhastighet kan vara ett dyrt nöje

Några av nätets stora spelare har varit framme med mätstickorna och undersökt sina respektive webbplatsers laddningstider och resultaten är enastående. Uträkningar från Amazon visar att de förlorar en omsättning på svindlande 1,6 miljarder USD om året om deras webbplats laddar en sekund långsammare. Google har gjort liknande undersökningar som visar att, om sökresultaten laddas fyra tiondelar av en sekund långsammare, kan de gå miste om upp till 8 miljoner sökningar om dagen. Något som skulle innebära att enorma summor i förlorade annonsintäkter.

Priset för användarnas otålighet kan alltså vara högt och sidhastighet är en parameter som skall tas på största allvar. Inte bara för att understödja en god användarupplevelse men även för att minimera avvisningsfrekvensen och se till att användarna stannar längre på din webbplats.

Ingen SEO utan fokus på Sidhastighet

Google är varma förespråkare av höghastighetsinternet och har sedan 2010 belönat sidhastighet i sin rankingsalgoritm. Dock har representanter från Google vid upprepade tillfällen hävdat att sidhastighet endast påverkar mindre än 1 procent av resultatet av alla sökningar på Google. Flera utomstående studier visar dock att sidhastighet har en långt större påverkan på synlighet i organiska sökresultat. Något som har lett många till slutsatsen att sidhastighet med stor sannolikhet påverkar oftare och i högre grad än vad Google vill göra gällande. En generellt hög avvisningsfrekvens (som kan orsakas av låg sidhastighet) är även en fingervisning till Google om att en landningssida inte lever upp till användarnas förväntningar.

Ur ett användarperspektiv handlar sidhastighet om två, av varandra, ömsesidigt beroende aspekter, synlighet på sökmotorer och användbarhet. Google belönar webbplatser vars sidhastighet är optimerad, användarna belönar dig för en snabb och användbar webbplats vilket leder till högre användarinteraktion och engagemang, vilket i sin tur belönas av Google. Kort sagt är sidhastighet en enormt viktig (och kanske underskattad) faktor för SEO, användbarhet och konvertering.

Need for Speed?

Om du är intresserad av att ranka högre i sökresultaten och ge dina kunder en bättre användarupplevelse bör du optimera din webbplats front-end såväl som back-end. Sidhastighet är dessutom en av de optimeringsmöjligheter som du har full kontroll över, så varför låta bli?

Att din webbplats sidhastighet inte presterar tillräckligt väl kan bero på ett antal orsaker. Datatunga bilder, brist på serverutrymme, problem med databasen, applikationer eller problem med koden. Du kan enkelt testa din webbplats sidhastighet med Googles PageSpeed Insight och få enklare tips på åtgärder. Om du vill utvärdera ytterligare hur din webbplats presterar så kan Selected Media hjälpa dig att få en överblick och detaljerade insikter i hur vi kan optimera webbplatsen, både vad gäller SEO och användbarhet.

Del dette indlæg med dit netværk[1] Document complete og fully rendered tider

[2] Web servers, web server network connection, use of CDNs, back-end applications, database servers-

[3] How long it takes your browser to receive the first byte of a response from a web server when you request a particular URL