Remarketing


Ett besök från en potentiell kund är inte tillräckligt, besökare skall konverteras till kunder eller leads! Studier visar att 96 % av alla användare lämnar en webbplats utan att genomföra den där viktiga handlingen som omvandlar dem från ett besök till en konvertering. Med Google Remarketing får annonsörer, genom segmenterade och skräddarsydda annonser, en möjlighet att fånga in obeslutsamma kunder efter att de lämnat webbplatsen. Remarketing ger en andra chans att övertyga obeslutsamma kunder och öka konverteringen.

Vad är Remarketing?

Remarketing är en metod för annonsörer att nå användare som besökt en webbplats men inte konverterat, och upprepa sitt budskap. Remarketing riktar digitala displayannonser till specifika kundsegment som alla har gemensamt att de tidigare besökt en viss webbplats eller specifik del av en webbplats. Målsättningen är att konvertera dem oavsett om det handlar om att genomföra ett köp, fylla i ett kontaktformulär, registrera sig för att nyhetsbrev eller liknande. Remarketing hjälper er att nå ut till alla dem som redan visat ett initialt intresse för er verksamhet och föra dem ett steg närmare konvertering.


Hur fungerar Google Remarketing?

Remarketing baseras på användares tidigare interaktion med er webbplats, då deras webbläsare ”taggats” med ett visst script eller ”cookie”. 

Medan användarna befinner sig på er webbplats kan vi med hjälp av Google Analytics samla in värdefull information om användarbeteende som vilka sidor de besöker, hur länge de besöker enskilda sidor, vilka produkter och budskap som de visar intresse för och om de lägger produkter i inköpskorgen utan att genomföra ett köp. Baserat på sådan information tar vi sedan fram segmenterade annonser som riktar sig till olika typer av tidigare besökare, baserat på hur de betett sig på webbplatsen. 

När användarna lämnar er webbplats och surfar vidare blir era skräddarsydda och segmenterade annonser visade via Google Displaynätverket, baserat på de cookies som lagrats i de enskilda användarnas webbläsare. Era Remarketing-annonser når alltså endast de användare som redan har visat intresse för er och de potentiella kunderna exponeras bara för produkter och budskap som de redan visat intresse för. Remarketing ökar inte bara annonseringens relevans för målgruppen utan ökar även er kampanjs konverteringsgrad och er ROI.

Exempel:
En kund letar efter en ny skjorta och hittar en på er webbplats. Vid sitt besök ”taggas” kundens webbläsare med en cookie. Kunden lämnar er webbplats utan att genomföra köpet men exponeras nu för annonser, från er, på andra webbplatser som ingår i Googles displaynätverk. Beroende på hur man segmenterat kan annonsbudskapet vara allt från generellt till att specifikt handla om den produkt som kunden har visat mest intresse för. Annonseringen ökar sannolikheten att kunden återvänder till er webbplats och genomför köpet.


Vad kan Selected Media erbjuda i förhållande till Remarketing?

Remarketing har många fördelar, exempelvis:

1) Möjlighet att identifiera nya målgrupper

2) Få potentiella kunder tillbaka till er webbplats

3) Konvertera kunder som haft svårt att bestämma sig

4) Stimulera befintliga kunder till återköp

Alla dessa fördelar kan vara mycket värdefulla för er verksamhet men kan bara uppnås med hjälp av en professionell strategi och genomförande, av er digitala annonsering och Remarketing. Det kan Selected Media hjälpa till med!

Vi kan tillgodose både små och stora behov och skräddarsyr alltid den Remarketing-lösning som passar er bäst. Kontakta oss nu så berättar vi mer!