Sökmotoroptimering – ökad synlighet & ökade affärsmöjligheter!

Search Engine Optimization (SEO) handlar om att optimera sin webbplats med stort fokus på innehåll, struktur, länkning och teknisk, så att den bäst besvarar målgruppens sökningar och förväntningar kring innehåll samt är anpassad efter sökmotorernas algoritmer. På så sätt uppnår webbplatsen högre organiska placeringar i sökresultaten, för de sökfraser som målgruppen använder.

   Få en gratis SEO-analys av din hemsida!

Selected Media arbetar med SEO ur alla möjliga vinklar och kan därför ge dig bästa möjliga resultat. Vi har stor erfarenhet av både innehållsoptimering samt alla bakomliggande element och kan alltid identifiera den bästa strategin baserat på just ditt utgångsläge.
Vårt SEO-arbete tar alltid utgångspunkt i en grundläggande analys av er webbplats, Mot bakgrund av analysen beslutar vi sedan, i dialog med kunden, vilka metoder tillvägagångssätt som bör fokuseras på.

Det kan handla om allt från nytt innehåll, optimerat innehåll, webbplatsens struktur, länkning och bakomliggande tekniska optimeringar. Den rätta kombinationen av dessa kommer ge din webbplats en bestående tydlighet och auktoritet hos sökmotorerna som resulterar i bättre organisk synlighet.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering handlar i grund och botten om att förklara för sökmotorerna varför det är mer relevant att visa just er webbplats högre upp i sökresultaten, än konkurrenternas. Varför är er webbplats bättre och mer relevant? Hur skiljer sig er webbplats från mängden av liknande webbplatser? Tänk SEO när ni tänker konverteringsoptimering. Skapa optimerat webbinnehåll baserat på sökordsanalys, insamlad kampanjdata och sökvolymer. Det gäller att sammankoppla all denna information för att skapa optimerade SEO-element så att varje potentiell landningssida är optimerad utifrån sitt unika budskap. En tydlig röd tråd skall genomgå hela webbplatsen.

On-page SEO och ökad domänauktoritet

SEO-optimering bedrivs både on-page (visuellt på webbplatsen) och off-page, ”bakom” och utanför webbplatsen. Flera faktorer behöver manipuleras för effektiv optimering och på grund av sökmotorernas ständiga utveckling och förändring är det viktigt att optimera kontinuerligt. En viktig metod för att öka en domäns auktoritet är att skapa värdefulla ingående länkar från relevanta och starka länkpartners. Selected Media har stor erfarenhet av on-page SEO och extern auktoritetsökning som förbättrar den organiska synligheten, skapar relevant trafik och ökad konvertering.

Ta kontrollen med SEO

Istället för att hoppas att Google tycker ert webbinnehåll är tillräckligt bra för att ranka väl inför potentiella kunder, tycker vi att ni skall ta kontrollen. Selected Media tar fram SEO-strategier, SEO-analyser samt producerar intern och extern SEO och kvalitetsinnehåll som rankar väl och konverterar besökare till kunder.

Kontakta oss nu så berättar vi mer!