Sökordsanalys


En genomarbetad sökordsanalys är en förutsättning för att kunna bedriva meningsfullt och holistiskt SEO-arbete. Sökordsanalysen är grundstenen för allt optimeringsarbete och fungerar som underlag för beslutsfattande under processens gång.

Det primära syftet med en sökordsanalys är att identifiera de sökord, i relation till en webbplats innehåll och erbjudande, som har störst potential att generera konverterande trafik och bör optimeras mot. Sökordsanalysen ger ovärderlig insikt i hur målgruppen beter sig när de använder sökmotorer för att hitta information och lösningar och utan den arbetar man i blindo. Ett typiskt misstag är till exempel att optimera gentemot fackuttryck som används inom branschen men som potentiella kunder inte använder. Baserat på en bedömning av potentiella sökords kvalitet, sökvolym och målgruppsrelevans filtrerar Selected Media fram de konkreta sökord som är de rätta för just er webbplats.


Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så hjälper vi er att identifiera just era behov och berättar om hur vi kan hjälpa er ta kontrollen över era digitala kanaler.

Experter på sökordsanalys och SEO

Vi på Selected Media baserar inte enbart våra sökordsanalyser på sökord med hög sökvolym men även på individuella sökords konverteringsgrad. Något som kräver erfarenhet, branschkunskap och djupförståelse för olika målgruppers sökbeteende, vilket gör en grundlig sökordsanalys direkt nödvändig. Annars riskerar man att spendera sin budget på att optimera gentemot sökord som kanske når rätt målgrupp men utan att konvertera, når fel målgrupp eller helt enkelt inte når någon.

Vi hjälper till med allt från professionell sökordsanalys till strategi, optimering och implementering. Allt utifrån våra kunders unika behov. 

Ställ en fråga!