Sociala medier - dina kunders naturliga miljö

Sociala medier har sedan länge befäst sin position som en betydande del av vår digitala närvaro. De flesta organisationer har en mer eller mindre aktiv profil på Facebook, LinkedIn, Google+ eller annan social plattform. När man pratar sociala medier finns ingen ”one size fits all” lösning och därför arbetar vi på Selected Media alltid med att ta fram unika kundanpassade lösningar. Vår utgångspunkt är också att insatser på sociala medier inte ger omedelbar avkastning i form av försäljningskonvertering, utan bör ses som en långsiktig metod att stärka sitt varumärke, sin målgruppsdialog och kundservice. Något som ju i slutänden resulterar i ökad försäljning.

Selected Media hjälper företag att sätta upp eller anpassa en relevant profil, för din bransch, med fokus på hur man omvandlar followers eller likers till faktisk avkastning. För många företag är det inte nog att bygga upp en stor skara fans på exempelvis Facebook, om de resurser som investerats inte ger tillräcklig kortsiktig avkastning i någon form. För andra företag kan en stor mängd följare och de möjligheter som det innebär i form av att sprida sitt budskap, vara tillräckligt värdefullt.

Dessutom har vi lång erfarenhet av att driva reklamkampanjer på sociala medier som Facebook och LinkedIn, vilka ger möjlighet att segmentera sin målgrupp utifrån exempelvis, geografi, kön, ålder, intresse, yrkeskategori etc. Med de rätta budskapen och attraktiv grafik kan man generera väldigt mycket trafik från personer som annars inte nödvändigtvis skulle besöka ens webbplats.

  Vill du vara mer social?
Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om dina möjligheter!